Més segurs que ahir i menys que demà

Quan comprem un aliment no ens plantegem que sigui segur o no, ho donem per fet. Per què això sigui possible, les indústries alimentàries treballem constantment per millorar cada dia la seguretat alimentària de tots els productes que surten de les nostres instal·lacions.
 

Però ha estat sempre així?

A Sant Dalmai SAU, la resposta és si, evidentment! Els fundadors de l’empresa van ser pioners en la contractació de personal tècnic, i a finals dels 60’ es va crear el departament de qualitat i seguretat alimentària. A dia d’avui un equip multidisciplinar vetlla per la seguretat dels nostres productes duent a terme tasques tan diverses com: verificacions de neteja, aplicació de bones pràctiques de fabricació, o seguiment dels punts crítics de control de  producció, entre d’altres. 


Hem millorat amb els anys?

Quan analitzem les dades disponibles sobre toxi-infeccions alimentàries notificades a Europa, ens adonem que en general els casos detectats han augmentat en relació a anys anteriors. I això ens porta a la pregunta, que ho fem més malament avui que ahir? Rotundament NO! Però disposem de millor tecnologia, més personal qualificat i recursos suficients com per buscar i detectar més. Òbviament, sols allò que es mesura, es pot quantificar.  A més a més els sistemes de comunicació i notificació han evolucionat i funcionen de forma molt més eficient. Per això podem respondre, un Sí contundent a la pregunta: hem millorat amb capacitat de detecció i implementació de nous controls que ens permeten posar al mercat productes més segurs. 


Qualitat 4.0

A Sant Dalmai, fa més de 20 anys vàrem implementar un sistema de traçabilitat informatitzat des de l’entrada de matèria prima fins a l’expedició. Aquests controls van permetre començar a veure en temps real què estava passant a la planta de producció. Avui comencem a parlar de Qualitat 4.0, que consisteix en tenir tots els controls de qualitat informatitzats, processar-los amb programes que ens permetin extreure dades, treballar amb tot l’històric de resultats obtinguts, i predir futures desviacions que s’evitaran aplicant les mesures correctores adients.

 

 

Quins controls fem a Sant Dalmai al 2019?

superfícies verificades  i més de 150.000 punts de control analitzats, l’objectiu dels nostres tècnics és  anticipar-se tot el possible a probables desviacions de processos. Amb l’ajuda dels sistemes informàtics, les dades es transfereixen directament al nostre programari, i així obtenim una visió global que ens permet prevenir incidents, saber què passarà a la línia de producció i preveure com pot evolucionar un producte en diferents situacions que poden ocórrer durant la jornada. 


La flexibilitat de la nostra planta de producció facilita que puguem adaptar-nos a les especificacions de cada client, i informàticament enviar-ho a les diferents línies de producció per evitar errors de compliment.

 

El nostre sistema de gestió de qualitat és viu

Analitzem, avaluem i gestionem els controls de qualitat, eliminant aquells que no aporten valor, potenciant els que sí que ho fan, i incorporant nous controls i noves anàlisis quan ho considerem convenient. Tenir la indústria connectada i fer aquest pas cap a la qualitat 4.0 ens permet afirmar que cada dia, oferim als nostres clients productes més segurs que ahir, però menys que demà.

Utilitzem cookies només per rastrejar les visites a la nostra web, no per emmagatzemar cap dada personal
ACCEPTAR Més informació